ABISU LEGALA
 
 
 

15/99 legediaren gauzatzearen arabera, hots, izaera pertsonaleko
datuen babesaren inguruan, jakinarazi nahi dizuegu, web honetan plazaratutako formularioetan erraztutako datu pertsonalak, Portugaleteko Txalupa gidarien elkartearen jabego eta ardurapean dauden fitxategi interaktiboan barneratuak izango direla.
Horrela, G-48028732 N.I.Fa duen, eta plaza del solar s/n –Portugalete-helbidea duen Txalupa gidarien elkarteak, gauzatutako eskabideak bideratzeko helburua, eskeinitako zerbitzuen informazioa igortzen zein honen kalidadea hobetzeko hitz ematen du. Hala nola, datu hauen isilmandatzea errespetatzeko baieztapena eta kompromezua hartzen du.

Datu pertsonal hauen babeserako ,abenduak 13ko 15/99 legedi organikoa aurreikusiz, bezeroak, bere datuen sarbideak, hala nola, zuzenketak,
edota baliogabetzak egiteko, edota beraldatzeko bere eskubide guztia bete dezake, bai posta elektronikoz info@turismoriabilbao helbidera bidaliz, zein posta arruntaz. plaza del solar s/n Portugalete-helbidea duen Txalupa gidarien elkartera G-48028732 N.I.Farekin.
Halaber, erabiltzaileren nortasuna adierazten, eta lehen aipatutako eskubideak ahaltzen duen edozein tresna erabili ahal izango da.
Portugaleteko txalupa gidarien elkarteak galdatutako xehetasun pertsonalak gorde egingo ditu, eta honen, aldatzea, galtzea, edota eskusartzea ez gauzatzeko beharrezko neurriak hartuko ditu, arautegi aplikagarria betez.

Txalupa gidarien elkarteak ez ditu erabiltzaileen inguruko informazioa eskuratzeko “cookie”ak erabiltzen.
Izaera pertsonaleko galdatutako datuak, ez zaizkio hirugarren pertsona bati eskura emango, eritziz aldatuko balitz, egoera berezi hau, era egokian ohartarazia izango litzateke, honen adostasun eta eta onespena galdatuta, 3.pertsona honen nortasuna eskeiniz, eta datu hauen eskaeraren helburua adieraziz.

 
XEHETASUNAK
 

Portugaleteko Txalupa gidarien elkartea, g-48028732 NIFarekin, eta “plaza del solar s/n .Portugalete” helbidearekin

E-maila:
info@turismoriabilbao.com